Home เครื่องขัดหน้าปูน แท่นขัดมันแมลงปอ

       แท่นขัดมันแมลงปอ
      ใช้เพื่อขัดเงา/ปาดหน้า พื้นปูน-คอนกรีตมีใบขัด 4 ใบเพื่อใช้ในการขัดละเอียด
      และถาดกลมเพื่อใช้ในการขัดหยาบ มี 2 ขนาด เล็กและใหญ่
      ขนาดเล็ก ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน 4.0HP-6.5HP
      ขนาดใหญ่ ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน 9.0HP-13HP

 

 

Copyright © 2015 yadainter Constrution Equipment.
Tel./Fax. 02-9934989 , Mobile. 087-711-9314 , 086-2320891