Home เครื่องขัดหน้าปูน ถาดขัดหยาบ

       ถาดขัดหยาบ
                   เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องขัดมันคอนกรีต จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ในการขัดหยาบ
       ก่อนทุกครั้งแล้วจึงเปลี่ยนออกเหลือแต่ใบขัดมัน ที่ติดมากับเครื่องทำการขัดมันต่อไป
                   ถาดขัดหยาบทำหน้าที่เหมือนเกรียงไม้ บดอัดผิวคอนกรีตให้แน่นและเนียนเรียบก่อนที่จะ
       ทำการขัดมัน
 

 

Copyright © 2015 yadainter Constrution Equipment.
Tel./Fax. 02-9934989 , Mobile. 087-711-9314 , 086-2320891