Home เครื่องขัดหน้าปูน ขัดหินขัดขวางเครื่องยนต์และมอเตอร์

       ขัดหินขัดขวางเครื่องยนต์และมอเตอร์

ใช้ขัดพื้นปูน พื้นหินอ่อน หรือขัดเศษขี้ปูน ใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์เป็นตัวต้นกำลัง
เครื่องยนต์ 5.5HP-6.5HP
มอเตอร์ 3HP 2,900 RPM

 

Copyright © 2015 yadainter Constrution Equipment.
Tel./Fax. 02-9934989 , Mobile. 087-711-9314 , 086-2320891