Home เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดพื้นคอนกรีต/ตัดถนน

       เครื่องตัดพื้นคอนกรีต/ตัดถนน
 
                 ใช้ตัดเพื่อเซาะร่องพื้นคอนกรีตสำหรับใช้หยอดยาง หรือเพื่อขุดออก
                 ขนาดเล็ก ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 8HP-13HP ขนาดใบตัด 14"
                 ขนาดใหญ่ ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 9HPขึ้นไป ขนาดใบตัด 16"

 

Copyright © 2015 yadainter Constrution Equipment.
Tel./Fax. 02-9934989 , Mobile. 087-711-9314 , 086-2320891