Home เครื่องเชื่อมinverter welpro

       welpro
เครื่องเชื่อม MMA
   ระบบการเชื่อมไฟฟ้าด้วยธูปเชื่อม เป็นการเชื่อมแบบดั้งเดิมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในขณะทำงานความร้อนจากลวดเชื่อมจะถ่ายเทไปที่ชิ้นงานเพื่อให้เกิดการหลอมละลาย โดยจะต้องรักษาระยะระหว่างลวดเชื่อม และชิ้นงานให้พอเหมาะ เพื่อให้เกิดการอาร์กที่สมบูรณ์

   ในขณะเชื่อมเนื้อลวดจะถูกหลอมละลายลงไปเติมแนวเชื่อม เพื่อเกิดการประสานกันของ เนื้อโลหะส่วนฟลักซ์ที่หุ้มอยู่ด้านนอกของลวดจะทำหน้าที่เป็นควัน ปกคลุมแนวเชื่อม ไม่ให้มีอากาศจากภายนอกเข้าไป ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งของการเชื่อม คือการใช้ลวดเชื่อมที่ ตรงกับชนิดของชิ้นงานที่จะเชื่อมเพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่แข็งแรงสมบูรณ์

 
  WELARC 140IGBT WELARC 160 WELARC 200
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity) 5.3 KVA 5.3 KVA 7 KVA
กระแสไฟเชื่อม    (Output     Current Range) 10-140 Amp 20-160 Amp 20-200 Amp
ขนาดลวดเชื่อม    (Diameter of Rod) Ø 2.6-3.2     mm Ø 1.6-3.2     mm Ø 1.6-4.0     mm
น้ำหนัก    (Weight) 5 Kg. 12 Kg. 13.5 Kg.
ขนาด (Dimensions) 115x195x285 mm 475x280x350 mm 430x200x315 mm

 
  WELARC 250 WELARC 400B WELARC 400
กำลังไฟ  (Rated Input Power Capacity) 9.5 KVA 18.2 KVA 18 KVA
กระแสไฟเชื่อม (Output     Current Range) 20-250 Amp 30-400 Amp 20-400 Amp
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod) Ø 1.6-4.0     mm Ø 2.6-5.0     mm Ø 2.6-5.0     mm
น้ำหนัก    (Weight) 19 Kg. 21 Kg. 43 Kg.
ขนาด (Dimensions) 480x205x355 mm 450x300x290 mm 636x322x582 mm

 
  WELARC 500
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity) 25 KVA
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range) 20-500 Amp
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod) Ø 2.6-5.0     mm
น้ำหนัก (Weight) 47 Kg.
น้ำหนัก (Weight) 576x297x557 mm

 

Copyright © 2015 yadainter Constrution Equipment.
Tel./Fax. 02-9934989 , Mobile. 087-711-9314 , 086-2320891