Home เครื่องปั่นไฟ เครื่องปั่นไฟระบบ AVR

       เครื่องปั่นไฟระบบ AVR
              เครื่องปั่นไฟ Honda ระบบ AVR ให้แรงดันไฟสม่ำเสมอ ทำให้มีกำลังไฟที่เหมาะสมกับ
       อุปกรณ์ไฟ้าที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟ โดยไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโหลด
       หรือภาระของเครื่องที่ได้รับ มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ EP2500CX, EP5000CX และ
       EP6500CXS

       - มีโครงเหล็กป้องกันการกระแทก
       - มีมาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่
       - มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อความปลอดภัยขณะการใช้งาน
       - มีไฟส่องสว่างที่มาตรวัดโวลท์มิเตอร์
       - มีระบบเตือนระดับน้ำมันเครื่อง โดยเครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่ามาตรฐาน
       - ท่อไอเสียและกรองอากาศขนาดใหญ่
       - มีระบบสตาร์ทไฟฟ้า (เฉพาะรุ่น EP6500CXS)


 

 

Copyright © 2015 yadainter Constrution Equipment.
Tel./Fax. 02-9934989 , Mobile. 087-711-9314 , 086-2320891